.: 2 Temmuz’da hepiniz oradaydınız…

Hiç kimse bilmiyormuş gibi yapmasın, Sivas Madımak Yangını, o dönem derin devletin sahibi olan ulusalcılar tarafından gerçekleştirildi.

Madımak Kıyımı, o dönemin ulusalcı derin devletin ellerinde beslenen, nur topu gibi büyütülmüş, dinci hareketlerin gücünü görmek, onların karşısına Alevileri koyarak, Cumhuriyetin bekçisi, koruyanı yapmaya çalışılarak durumu dengede tutma girişimiydi.

Yıllarca bu ülkede dinci hareketler, İslamcı gelenek desteklendi, önü açıldı. 12 Eylül bu desteğin giderek ete kemiğe büründüğü bir dönem oldu. Dindar gençlik yetiştirmek o günlerin bir projesi olarak uygulanmaya başlandı. Okullarda din dersleri zorunlu hale getirildi.

ABD’nin Sovyetleri “Yeşil Kuşakla” çevirme projesinin bir parçası olarak, İkinci Dünya Savaşı ve özelikle Türkiye’nin NATO üyeliğinden sonra bir yandan irticanın en büyük tehdit olduğu söylenerek İslamcı dinci akımlar sürekli desteklendi.

Bir daha altını çiziyorum, kimse bilmiyormuş gibi yapmasın. Gerçek suçluları uzaklarda aramaya kalkmasın, yabancı gizli örgütler falan da demesinler.

O kirli oyunun kurucusu o dönem derin devletini elinde bulunduran ulusalcı kanadın işiydi… Dinciler geliyor yaygaraları 1993 yılını kana buladı, bir çok katliam yapıldı, Uğur Mumcu yine bu oyunun bir parçası olarak öldürüldü.

O kanlı oyununlar da, bu ülkenin aydınları, gençleri, Alevileri yakılarak katledildi, şimdi gidip Sivas’ta “askercilik” naraları atarak aymazlık içinde olmanın bir anlamı yok.

AKP kurucularının da içinde olduğu avukatlar oynan bu oyunu açığa çıkarmak adına kullanıldığına inandıkları gerici güruhun savunmanlığını yaparken suça ortak oldular. Camiden çıkıp koşa koşa katliama gidenlerin hepten masum olduklarını savundular.

O da yetmiyormuş gibi derin devletin patronu olunca olayın üzerine gitme yerine, örtme, zaman aşımından katilleri kurtarma yoluna gittiler. Suça bulaşmış kendi üye ve doğal tabanlarını bu yola korurken; “devlete devamlılık esastır” ilkesinin arkasına saklandılar. Suça ortak oldular.

Katliamı sahiplendiler…

Dincisi, gericisi, ulusalcısı hepiniz oradaydınız, hepinizin eli kanlı, hepiniz bu suçun ortağısınız…

Hasan KAYA

2 Temmuz 2014 Çarşamba