Erdoğan’ın komik beklentisi…

1

Erdoğan her konuyu kendi inanç dünyası ile açıklamaya çalışıyor. Sıradan bir yurttaş olsaydı buna belki hakkı var diyebilirdik.

Anacak kendisi bu ülkenin başbakanı. Bir başbakan olarak her konuyu kendi inanç dünyası içinde kalarak açıklamaya çalışması, her şeyde kendi inanç dünyasına uygunluk araması temsil ettiği makam açısından son derece sorunludur.

Almanya’nın hangi inanç çevrelerini kabul edeceği, cumhurbaşkanlarının hangi inanç çevreleri ile bir araya geleceğine karışmak ise hepten sorunlu bir o kadar sorumsuz bir davranıştır.

Avrupa’da, özel olarak söyleyecek olursak Almanya’da; devlet adamları, hükümetler, başbakan, cumhurbaşkanı kimseyi taşa mı tapıyorsunuz, Alisiz bir Aleviliğe mi inanıyorsun diye sorgulama hakkına sahip değildir.

Buna hakları olmadığını, karışırlarsa karşılarına demokratik kamuoyunun, hukuk devletinin yargı kurumlarının çıkacağını ve en sonu istifa ile bitecek bir maceraya atıldıklarını bilirler.

Demokratik hukuk devleti ve onun sorumluluk makamlarında oturanlar, kişilerin inançları ile uğraşmaz, nasıl inandıklarıyla ilgilenmez. Neye inandıklarını bilmek dahi istemez.

Bilmek, tanımak istemesinin tek bir nedeni olabilir, o da; bireysel bilgilenme ve merakından olabilir. Bunun dışında her hangi bir nedenden dolayı olması din ve vicdan özgürlüğüne müdahale anlamına gelir.

Birilerinin, grupların inançlarını yaşaması başkalarını ve/veya aynı inanç çevresinden insanların bireysel hak ve özgürlüklerini engelleyen, zedeleyen düzeye gelmediği sürece hiçbir engelleme ile karşılaşmaz.

Bireylerin, gurupların neye nasıl inandıkları gibi, inançlarını nerede yaşayacaklarına devlet karışmaz, karışamaz.

Ancak aynı devlet vergisini veren ülkenin yasalarına uyan her hangi bir inanç gurubunun inançlarını yaşamasının önündeki engelleri kaldırmakla yükümlüdür. O inanç, yöneticilerin ve ülkenin yaygın kabul gören inancından farklı dahi olsa bunu yapmak görevidir.

Bu bizde olmayan laiklik ve demokrasi anlayışının gereğidir.

Bütün bunları bir kenara koysak bile, Erdoğan’ın papaz olduğunu söylediği Alman Cumhurbaşkanından beklentisi son derece trajik komik.

Papaz olduğu halde söz konusu Alevi inancının İsasız olmasına karışmayan, karışmayı aklından geçirmeyen adam, Alisiz olmasına mı karışacaktı.

Hasan KAYA

01 Mayıs 2014 Perşembe