Muhalefet, kısaca yönetim erkinin dışında kalan, iktidar gücüne sahip olmayan; kişiler, guruplar ve siyasal partiler olarak tanımlanıyor. Yani kısaca söylemek gerekirse, iktidarın karşısında konumlananlardan oluşuyor. Bu tanıma uygun olarak muhalefet daha çok, iktidarın söylemlerine, politikalarına karşı kontra üretmekle sınırlı bir çizgi üzerinde devinir.

Bu, hiç kuşkusuz muhalefet etmenin en dar anlamından başka bir şey değil. İktidarın, seçmenin gözünden düşürülmesini hedefleyen bu muhalefet etme biçimi, ciddi hiçbir program üretmez ve/veya üretmeyi gerekli bulmaz. Onun tek bir hedefi vardır, o da iktidar.

Bu muhalefet etme biçimi, iktidarın el değiştirmesinin ötesinde bir hedefe sahip değildir. Olamaz. Diğer bir söylemle bu, burjuva demokrasi içinde oynanacak oyunun belirlenen sınırı anlamına geliyor. Yani, halkın sistemi değiştirmeyi hedeflemesi yerine, iktidarın, siyaset elitinin hedef alınmasını, değiştirilmesini hedef almasını yeğliyor. Bu dar sınırlar içinde, oynan oyunun son perdesi, gelenin gideni arattığı ve/veya hiçbir şeyin değişmeyeceğiyle son bulur.

Devrimci muhalefetin bununla yetinmesi kabul edilemez. O iktidarın değiştirilmesinin ötesine geçmeyi göze alarak, sistemi değiştirmeyi hedeflemediği sürece, adına laik olamaz. Hiç kuşku yok ki; sistemin değişmesini hedefleyen bir siyasetin söylemle yetinmesi, başarılı olması mümkün değildir.

O, iktidarı hedeflerken, sistemi gözden kaçırmayan bir söylem derinliğine sahip olmalıdır. Dilin, bilimin bütün zenginliğini kullanmalı, sanat ve kültür yaratmalarından yararlanmalıdır.

Geleceğin toplumu ve insanı için gerekli olan bir çok unsuru bu günden üretmenin adımlarını atmalıdır. Öncelikle günün bilgisini, günün aklı ile buluşturmalı, edebiyatın her alanında ürünler vermeyi, tiyatro ve sinemayı, müziği önemsemeyi, muhalif etkinliğinin olmazları arasında kabul etmelidir.

Devrimci muhalefet, günü birlik kısa vadeli kazanımlar ve hedeflerle yetinmemeli. Uzun soluklu bir mücadele içinde muhalif duruşunu geliştirmelidir.

Hasan KAYA
8 Ekim 2016 Cumartesi