Felsefe

Spinoza ve Aşkın Diyalektiği

0
Psikanalist Jacques Lacan Seminer'inin IV No'lu kitabında "aşkın yüce anından" bahsetmişti (le moment sublime de l'amour). Bu yüce an "aşkın iade edildiği" andır... Sevgi...

.: “Sokrates öncesi felsefe” kavramı üzerine

0
“Batı felsefesi” olarak tanımlanan felsefi geleneğin başlangıcı olarak görülen Eski Çağ Yunan felsefesinin ilk dönemi (M.Ö. 600 - 400) anlatılırken genellikle “Sokrates öncesi felsefe”...

.: Sacayağı oluşturan üç ilke ile açıklanan düşünce tarzı…

0
İnsanlar gelişkin bir beyne sahip olup olgu ve nesneleri anlamlandırmaya başladıklarında çevrelerinin neden böyle olduğunu ve bu çevrede neden bulunduklarını düşünmeye başladılar. Her olgunun...

.: Sol İlahiyat’ın Güncelliği | Xezal-Nizam Karaağar

0
Kanımca Kant’ın felsefeye en önemli katkılarından biri, felsefe ile güncellik arasında kurduğu dolaysız ilişkidir. Kant, en spekülatif tufanda bile, dinginleştirici bir soru ile felsefeyi...

Toplumsal Sözleşme – Jean Jacques Rousseau

0
İnsan özgür olarak doğmuştu ve her yerde zincire vurulmuştur. Biri kendini diğerlerinin efendisi zannettiğinde diğerlerinden daha da çok köledir. Bu değişiklik nasıl gerçekleşmiştir?

.: Aylaklığa Övgü – Bertrand Russell

0
Kuşağımdan pek çok kişi gibi ben de “Boş duranı Allah sevmez” deyişiyle büyüdüm. Son derece erdemli bir çocuk olduğum için, söylenen her şeye inandım,...

.: Cinsellik, Sevgi ve Aşkın Diyalektiği – Çetin VEYSAL

0
Aşk’ın, ahlaki ilkeler tarafından belirlenememesi, aşkın, cinselliği ve sevgiyi içererek olumsuzlaması söz konusudur. Ulaşılamayan olma anlamında da Platon(ik)cu aşk asıl aşktır denebilir.

.: Spinoza ve Aşkın Diyalektiği – Ulus Baker

0
Psikanalist Jacques Lacan Seminer'inin IV No'lu kitabında "aşkın yüce anından" bahsetmişti (le moment sublime de l'amour). Bu yüce an "aşkın iade edildiği" andır... Sevgi...

.: Sanat Üzerine – Arthur Schopenhauer

0
Her istek, bir gereksinimden, bir yoksunluktan, bir acıdan doğar; giderildiği zaman insan yatışır. Ama yatışmış bir kişiye karşılık, nice yatışmamış ve duygunluğa erişmemiş insan...

Felsefi materyalizm ve bilim – Alan Woods

0
Marksistler, herhangi bir doğaüstü varlığın veya doğa dışında ya da “üstünde” herhangi bir şeyin mevcudiyetini reddeden felsefi materyalizme dayanırlar. Aslında yaşam ve evren için...

Gerçeğin ölümü bir başka gerçeğin elinden olur…

0
Gerçekler, hayatımızın temel taşlarıdır; onlar olmadan dünya anlamını yitirir ve kaosa sürüklenir. Ancak, yaşamın kendisi gibi, gerçekler de sürekli bir değişim ve evrim içindedir....

Tembelliğe övgü