.: Terör

Bombalar patlayıp ortalık kana boyandığında yetkili, yetkisiz her ağızdan terörü lanetleme mesajları yayınlanır. “Terörün her türünü ve kim ne amaçla yapmış olursa olsun lanetliyorum”...

.: Toplumsal Bir Hastalık Dedikodu

Dedikodu, demek ve koymak fillerinden türetilmiş bir sözcüktür. "Bir kimseyi yermeye, çekiştirmeye yönelik gevezelik, bu amaçla çıkarılan söylenti." olarak tanımlanmakta. Toplumun kültür ve eğitim...

.: Şiddetin Yeni Bir Biçimi: Mobbing

Batılı sanayi toplumları sanayileşmenin birçok nimetlerinden yararlanırken bir yandan da sanayileşmenin getirdiği sorunlarla uğraşmak durumunda kalmışlardır. Yakın bir zamana kadar Türkiye ve Türkiye gibi...

.: Ulusal Devleti Kim Neden İster

Ulusal devletler batıda tüccar sermayesinin süreç içinde sanayi sermayesi ile iç içe girmesi ve malını satmasının önünde ki engelleri oluşturan feodal bölünmüşlüğü aşmasının mücadelesinin...

.: Bir Başka Gözle Türkiye

Batıda Rönesans’la başlayan Aydınlama ile süren dönem bilimsel düşünme sürecinin başlangıcıdır. Bütün batıyı saran bu rüzgar batıda büyük ve köklü değişimlerin olmasına neden olur. Bu etkinin dışında kalan Türkiye bu süreci izlemekle yetindi. Osmanlının sınırları Avrupa’nın içlerine kadar uzandığı halde bu dönemden neden etkilenmediğini yazımızın sonraki bölümlerinde açmaya çalışacağız

.: Şair ve Şiir

Şiiri anlatmak hiç de kolay değil. Şiirin ne olduğunu anlatmaya çalışma çabaları hep eksik kalmıştır. Şiiri doğrudan anlatmanın güçlüğünden olacak, şiirin ne olduğunu anlatmak...

.: Türkiye kabuk değiştiriyor

Son otuz yıl içinde Türkiye’nin her alanda hızlı bir değişimi yaşadığına, bu değişimin sonucu oluşan gündemlerin, değişimin kendisinden bağımsız tartışıldığına tanıklık etmekteyiz. Ekonomik siyasal...

Çok Okunanlar