.: İnsan Ve Doğa

İnsan içinde yaşadığı evrenin küçük bir parçasıdır. Ne diğer parçalardan çok önemli ne diğerlerinden çok önemsizdir. Evreni oluşturan tüm varlıkların: dağın taşın, kurdun kuşun...

.: Gözümüzde ki; “at gözlükleri”

Görmeyin yoktur, at arabasına koşulan atların gözlerinin yanında siperlikler olur. Bu siperliklere “at gözlüğü” denir. Bu gözlüklerle at bir tek burnunun dikine ilerisini görür… At...

.: Bir başka gözle DİN

Dinin genel kabul gören bir tanımı yok. Bu konuda ortaya konmuş her çalışma onu yazanın dünya görüşü, hayatı anlama ve yorumlamasına bağlı olarak farklılıklar...

.: Avrupa’da Reform Hareketleri Anadolu’da Aleviler

Batıda yaşanan ve reform ile sonuçlanan halk hareketleri ile Anadolu’da yaşanan halk hareketleri öz itibarı ile aynıdır. Batıda feodal sistemin bir uzantısı ve devamı...

.: Göç yolları

Çok Partili Dönem ve Dışa Bağımlılık  (1946–1960) 1946 yılı Türkiye tarihinde hep önemli bir dönüşümün tarihi olarak anılır. Bunu değişik çevreler farklı yorumlamakla birlikte ortak...

.: Korkutan Laiklik

Dilimize batı dillerinden giren kavramları kullanmadaki keyfiliğimiz bilinen bir şeydir. Özelikle siyasal terimlerde bu keyfiliğimiz doruğa çıkarken, aynı keyfi yaklaşım, ekonomi, felsefe, hukuk, sosyoloji...

.: Batı ve Terör…

Neydi ABD başkanının ve İngiliz Başbakanının Irak İşgali öncesi sürekli söyledikleri. Terörle ilişkisi olmayan “Demokratik Müslüman” bir ülke yaratmak; “Ben istedim oldu” mantığıyla hiç bir...

.: Uluslararası Politikanın Uzantısı Olarak Terör

Yazının başına git Yukarıda anlattıklarımız terör olgusunun sadece bir boyutunu anlamak için yeterli olabilir. Birde ülke ve devletlerin çıkarı adı altında sürdürülen ve var edilen...

Çok Okunanlar