.: Din ve Ahlak

Bazı çevreler dinin olmasına bağlar ahlakın olmasını. Ahlakın ancak dinle olabildiğine inanırlar. Gerçekten böyle midir?.. İnsanlar bir dine mensup değillerse veya dinsel inançları birilerinin...

.: Türkiye kabuk değiştiriyor

Son otuz yıl içinde Türkiye’nin her alanda hızlı bir değişimi yaşadığına, bu değişimin sonucu oluşan gündemlerin, değişimin kendisinden bağımsız tartışıldığına tanıklık etmekteyiz. Ekonomik siyasal...

.: Dünyanın suları, susuzlukta boğulmaya

Dünyanın üçte ikisi sularla kaplı olduğu halde içme suyunun bu bolluktaki su içindeki oranı sadece yüzde 5’tir. İnsan yaşamı için son derece önemli olan...

.: Korkutan Laiklik

Dilimize batı dillerinden giren kavramları kullanmadaki keyfiliğimiz bilinen bir şeydir. Özelikle siyasal terimlerde bu keyfiliğimiz doruğa çıkarken, aynı keyfi yaklaşım, ekonomi, felsefe, hukuk, sosyoloji...

.: Türkiye’den Göçün Nedenleri

Türkiye’den göçü zorunlu kılan nedenler sadece ekonomik değil elbette. Göçü zorunlu kılan siyasi nedenler de az değil. Ekonomik nedenlerle göç edenler kadar çok ve...

.: Şiddetin Yeni Bir Biçimi: Mobbing

Batılı sanayi toplumları sanayileşmenin birçok nimetlerinden yararlanırken bir yandan da sanayileşmenin getirdiği sorunlarla uğraşmak durumunda kalmışlardır. Yakın bir zamana kadar Türkiye ve Türkiye gibi...

.: İnsan, toplum ve din…

Din üzerine her çalışma dinin tanımını yaparak başlar. Çoğu zaman sözlük anlamının ötesine geçmeyen bu tanımlarla dini, onun toplum ve insan yaşamı üzerindeki etkisi...

.: Yalanın Tarihi; Sarıkamış’tan Çanakkale’ye…

Kısa Bir Giriş 18 Mart 1918 Çanakkale savaşları her yıl değişik etkinliklerle anılır. Devlet Törenleri yapılır, bu etkinliklerde anlatılanlar hiç değişmez, bir yıl önce söylenenlerin...

Çok Okunanlar