.: Din ve Ahlak

Bazı çevreler dinin olmasına bağlar ahlakın olmasını. Ahlakın ancak dinle olabildiğine inanırlar. Gerçekten böyle midir?.. İnsanlar bir dine mensup değillerse veya dinsel inançları birilerinin...

.: Terör

Bombalar patlayıp ortalık kana boyandığında yetkili, yetkisiz her ağızdan terörü lanetleme mesajları yayınlanır. “Terörün her türünü ve kim ne amaçla yapmış olursa olsun lanetliyorum”...

.: Ulusal Devleti Kim Neden İster

Ulusal devletler batıda tüccar sermayesinin süreç içinde sanayi sermayesi ile iç içe girmesi ve malını satmasının önünde ki engelleri oluşturan feodal bölünmüşlüğü aşmasının mücadelesinin...

.: Ötekileştirilen Göçmen Çocukluğundan Teröristliğe…

Göç Yolları kitap çalışmamızda yıllar önce dokunduğumuz bazı sorunların bugünü hazırladığını görmüş olduğumuzu ve bazı sorunlu noktaları. İsviçre özelinde ele aldığımız, ancak belli düzeyde...

.: Yalanın Tarihi; Sarıkamış’tan Çanakkale’ye…

Kısa Bir Giriş 18 Mart 1918 Çanakkale savaşları her yıl değişik etkinliklerle anılır. Devlet Törenleri yapılır, bu etkinliklerde anlatılanlar hiç değişmez, bir yıl önce söylenenlerin...

.: İnsan, toplum ve din…

Din üzerine her çalışma dinin tanımını yaparak başlar. Çoğu zaman sözlük anlamının ötesine geçmeyen bu tanımlarla dini, onun toplum ve insan yaşamı üzerindeki etkisi...

.: Şiddetin Yeni Bir Biçimi: Mobbing

Batılı sanayi toplumları sanayileşmenin birçok nimetlerinden yararlanırken bir yandan da sanayileşmenin getirdiği sorunlarla uğraşmak durumunda kalmışlardır. Yakın bir zamana kadar Türkiye ve Türkiye gibi...

.: Uluslararası Politikanın Uzantısı Olarak Terör

Yazının başına git Yukarıda anlattıklarımız terör olgusunun sadece bir boyutunu anlamak için yeterli olabilir. Birde ülke ve devletlerin çıkarı adı altında sürdürülen ve var edilen...

Çok Okunanlar