Bu tarihi bir kenara yazın. Şimdi öyle gözükmese de, gelecekte son derece önemli bir tarih olduğu anlaşılacak.

Bu tarihi önemli kılan, akılda tutulmasını gerektiren ne mi?

Lafı dolandıracak değilim, hemen anlatıyorum.

Bu gün, yani 29 Temmuz 2015, Çarşamba günü tatilde olan meclis, CHP‘nin talebi üzerine toplandı. TBMM, “Toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge”yi görüştü.

Bizim gibi ülkelerde, böylesine bir gündem maddesiyle, meclisin olağan üstü toplantıya çağrılmış olmasında, o kadar da şaşılacak bir şey yok.

Zaten önemli olan ne gündem maddesi, ne de bu gündem üzerine yapılan konuşmalar. Bu günü önemli yapan, oylama ile ortaya çıkan sonuç.

Ülkede terör olduğunu, kamu düzenin bozulduğunu ileri sürerek, teröre kaşı savaş ilan eden, Hükümet, AKP ve öteden beri, hükümetin teröre karşı müsamahalı davranıldığını ileri süren MHP grubu, böylesine bir araştırmanın yapılmasına, komisyon kurulmasına gerek olmadığı gerekçesiyle “Hayır” oyu kulandılar.

CHP ve HDP ise terörün tüm yönleriyle araştırılması ve kaynağının bulunması için “Evet” oyu verdi.

Özelikle HDP, teröre destek verdiği, terör örgütü uzantısı olduğu suçlamalarına rağmen meclis çatısı altında bir araştırma yapılmasına, komisyon kurulmasına “Evet” derken, Hükümetin, AKP ve MHP gruplarının bundan kaçması, son derece manidar.

İşte tam da bu manidar durum, yukarıda verdiğim tarihi önemli ve unutulmaması gereken bir tarih yapıyor.

Sağlıklı bir insan aklı, mantığı; Hükümetin, AKP ve MHP, hata CHP gruplarının “Evet” demesini, HDP’nin de böylesine bir araştırmadan, komisyon kurulmasından kaçmasını, “Hayır” demesini bekler.

Ama öyle olmadı.

Terörü, kaynağını araştırmaktan gerektiğinde bir komisyon kurulmasından kaçanlar, her fırsata HDP’yi terörün uzantısı olarak suçlayan, Hükümet, AKP ve MHP oldu…

İnanılır gibi değiş!

Ellerine geçen bu tarihi fırsatı neden kaçırdılar, neden HDP’nin ipliğini pazara çıkarmadılar, HDP Milletvekillerinin içi boş, kof Milletvekilliği dokunulmazlıklarını kaldırma girişimlerini, neden ete kemiğe büründürmediler?

Doğrusu, nedeni henüz bilmiyoruz.

İşin kolayına kaçarak, bu konuda bazı spekülasyonlarda bulunmak da istemiyoruz. Üstelik bu spekülasyonların doğruluğu, doğruya yakınlığı ve inandırıcılığı oldukça yüksek de olsa, biz bunu bilerek yapmayacağız.

Çünkü nasılsa gerçek her zaman olduğu gibi, bir kez daha; kötü huylu olduğunu gösterip gün yüzüne çıkacak. İyisi mi; siz, verdiğimiz tarihi bir kenara yazın, tarihe kendiniz tanıklık edin.

Hasan KAYA
30 Temmuz 2015 Perşembe