.: Gözümüzde ki; “at gözlükleri”

Görmeyin yoktur, at arabasına koşulan atların gözlerinin yanında siperlikler olur. Bu siperliklere “at gözlüğü” denir. Bu gözlüklerle at bir tek burnunun dikine ilerisini görür… At...

.: Küreselleşme ve Kimlik Savaşları…

Biraz tarihe meraklı, iyi bir okurun dikkatini çeker, farklı dönemlerde farklı şeyleri tartışır dünya/insanlık. Bir rüzgar, bir dalga gibi yayılır o tartışma. Kitleleri hareketlendirir,...

.: Avrupa’da Reform Hareketleri Anadolu’da Aleviler

Batıda yaşanan ve reform ile sonuçlanan halk hareketleri ile Anadolu’da yaşanan halk hareketleri öz itibarı ile aynıdır. Batıda feodal sistemin bir uzantısı ve devamı...

.: Şair ve Şiir

Şiiri anlatmak hiç de kolay değil. Şiirin ne olduğunu anlatmaya çalışma çabaları hep eksik kalmıştır. Şiiri doğrudan anlatmanın güçlüğünden olacak, şiirin ne olduğunu anlatmak...

.: Türkiye ve NATO Ülkelerinde Derin Devlet…

İtalya'da ki Gladio, (Kılıç) soruşturmalarının ünlü yargıcı Felice Casson, gizli servis arşivinde yaptığı incelemelerde, 1972 yılındaki bir bombalamanın kesinlikle NATO destekli bazı gizli örgütlerce...

.: Terör

Bombalar patlayıp ortalık kana boyandığında yetkili, yetkisiz her ağızdan terörü lanetleme mesajları yayınlanır. “Terörün her türünü ve kim ne amaçla yapmış olursa olsun lanetliyorum”...

.: Bir başka gözle DİN

Dinin genel kabul gören bir tanımı yok. Bu konuda ortaya konmuş her çalışma onu yazanın dünya görüşü, hayatı anlama ve yorumlamasına bağlı olarak farklılıklar...

.: Bir başka, 12 Eylül değerlendirmesi

12 Eylül Darbesi sonrası solun neden eski kitlesel büyüklüğe ulaşmadığı entelektüel bir tartışma konusu yapıldı. Gerçek ise onun temsil ettiği, sınıfın çözülmüş ve artık...

Çok Okunanlar