Ana Sayfa ve Diğerleri Araştırmalar

Araştırmalar

Ayağımızın altından kayan toprak…

0
Kirli hava, denizde plastik adaları, çöp dağları üzerine çokça yazılıp çiziliyor. Peki ya ayaklarımızın altından kayıp giden toprak…Toprağın içinde yaşayan milyonlarca canlı organizma, hayatın...

.: Şiddetin Yeni Bir Biçimi: Mobbing

0
Batılı sanayi toplumları sanayileşmenin birçok nimetlerinden yararlanırken bir yandan da sanayileşmenin getirdiği sorunlarla uğraşmak durumunda kalmışlardır. Yakın bir zamana kadar Türkiye ve Türkiye gibi...

.: Türkiye ve NATO Ülkelerinde Derin Devlet…

0
İtalya'da ki Gladio, (Kılıç) soruşturmalarının ünlü yargıcı Felice Casson, gizli servis arşivinde yaptığı incelemelerde, 1972 yılındaki bir bombalamanın kesinlikle NATO destekli bazı gizli örgütlerce...

.: Diyanetin Fetvası, İslamcıların Zavallı Halleri

0
Bir anda Diyanet’tin vermiş olduğu Fetvayı tartışmaya başladık. Tartışılmayacak gibi değil. İnternet üzerinden vatandaşlar olur olmaz sorularını diyanete yöneltip, bu sorulara cevap bekliyorlar. O...

.: Terör

0
Bombalar patlayıp ortalık kana boyandığında yetkili, yetkisiz her ağızdan terörü lanetleme mesajları yayınlanır. “Terörün her türünü ve kim ne amaçla yapmış olursa olsun lanetliyorum”...

.: Batı ve Terör…

0
Neydi ABD başkanının ve İngiliz Başbakanının Irak İşgali öncesi sürekli söyledikleri. Terörle ilişkisi olmayan “Demokratik Müslüman” bir ülke yaratmak; “Ben istedim oldu” mantığıyla hiç bir...

.: Din ve Ahlak

0
Bazı çevreler dinin olmasına bağlar ahlakın olmasını. Ahlakın ancak dinle olabildiğine inanırlar. Gerçekten böyle midir?.. İnsanlar bir dine mensup değillerse veya dinsel inançları birilerinin...

.: Türkiye kabuk değiştiriyor

0
Son otuz yıl içinde Türkiye’nin her alanda hızlı bir değişimi yaşadığına, bu değişimin sonucu oluşan gündemlerin, değişimin kendisinden bağımsız tartışıldığına tanıklık etmekteyiz. Ekonomik siyasal...

.: Küreselleşme ve Kimlik Savaşları…

0
Biraz tarihe meraklı, iyi bir okurun dikkatini çeker, farklı dönemlerde farklı şeyleri tartışır dünya/insanlık. Bir rüzgar, bir dalga gibi yayılır o tartışma. Kitleleri hareketlendirir,...

.: Küreselleşme ve Göçmen Sorunu

0
İlk bakışta göç olgusu bireylerin daha iyi yaşama ve daha olgun koşullarda yaşamalarını sürdürmek için göze aldıkları “keyfi” bir girişim olarak gözükmekte. Günlük konuşmalarda...

Gerçeğin ölümü bir başka gerçeğin elinden olur…

0
Gerçekler, hayatımızın temel taşlarıdır; onlar olmadan dünya anlamını yitirir ve kaosa sürüklenir. Ancak, yaşamın kendisi gibi, gerçekler de sürekli bir değişim ve evrim içindedir....

Tembelliğe övgü