Dünya ve Türkiye üzerine çok şey bilmenize, politikayı sıkı takip etmenize gerek yok. Ortadoğu coğrafyasında oyunlar açık oynanır. Gizlisi saklısı pek yoktur. Suriye gibi küçük bir ülke yönetimi uluslararası sermaye ile ters düştü için topun ağzında.

Yoksa bu coğrafyada ondan daha baskıcı ve anti-demokratik olan ülkeler ve yönetimler de var…

Suriye yönetimi, küçük Suriye pazarını uluslararası sermayenin sömürüsüne tamamen açmadığı için yönetimin değişmesi kaçınılmaz olarak gündeme geldi. İran’da bu yüzden yıllardır topun ağzında. Güçleri yetsin diye süren ambargo, belli koşulların oluşmasını hazırladığında fili müdahale de gündeme gelecektir.

Halkın, halkların iradesi, kendi yöneticisini seçip iş başına getirmesi, ya da yönetimdeki yöneticilerin, ne kadar halk tarafından destek aldığı bu noktada pek önemli değil. Kısacası “Milli İrade” lafı güzaf…

Küreselleşen dünyada, her şey uluslararası sermayenin çıkarlarına göre şekilleniyor. Aksi halde o ülke de iç karışıklıklar, çatışmalar çıkması ardından her hangi bir rengi ile bir baharının yaşanması kaçınılmaz olabiliyor.

Bunlar son bir kaç yıldır bu coğrafyada yaşananların kısa özeti. Bu yaşananları gözlemlediğimizde, çok rahatlıkla şunu söylemek mümkün; bu coğrafyada görülen hiç bir iş yerel (ülke) yöneticilerin isteği ve iradesi ile hayat bulmuyor.

Hükümetler hala iktidar ve gelecekte de iktidar olacaklarsa uluslararası sermayenin ihtiyaçlarına en iyi cevap verenler oldukları içindir. Küçük bir ters düşme, kaşı çıkış hükümetin seçim sürecine kalmadan değişmesine neden olabilir.

Uluslararası sermayenin çıkarlarını en iyi temsil edenler, BALON ADAM YÖNETİCİLERDİR. Bunlar istendiğinde, basın yayın organları ve medyanın şişirme, yoktan var etme gücü kullanılarak karizmatik bir görünüm kazandırılanladır.

Halka büyük karizmatik lider diye sunulan bu BALON ADAMLAR iki üfürme ile var edildikleri kadar da kolay yok edilirler.

Zamanı geldiğinde ve/veya çıkarlarına artık yeteri kadar cevap vermediğinde, uluslararası kapitalist emperyalist burjuvazi, her hangi bir baharda bu adamlara bir toplu iğne ucu ile dokunarak onlardan kurulabilir. Sıra bizim balon adama geldiğinde, iğne değer ve hızla söner yok olur.

Hasan KAYA

23 Mart 2013